Akú formu podnikania si vybrať? Živnosť vs s. r. o.

15. októbra 2022

Začiatok podnikania je vzrušujúci a stresujúci zároveň. Jeden z dôvodov je výber vhodnej formy podnikania. Na Slovensku väčšina malých a stredných podnikateľov podniká prostredníctvom živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.

Rozdiel medzi živnosťou a sro

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania na Slovensku a využíva sa najmä, ak podnikateľ neočakáva ročný obrat v desiatkach tisíc eur. Živnostník koná vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť, čo znamená že za záväzky z podnikania ručí celým svojím osobným majetkom, aj majetkom jeho rodiny. Proces otvorenia živnosti je relatívne jednoduchý a môže byť hotový za 2 až 4 dni.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba ktorú môže založiť minimálne 1, maximálne 50 spoločníkov. Sro je založená podpísaním spoločenskej zmluvy, no podnikať s ňou možno až po zápise do obchodného registra. Významnou súčasťou sro je základné imanie, ktoré musí byť splatené aspoň na 30% pred podaním návrhu na zápis do OR. Základné imanie má minimálnu výšku 5000 € a jeho suma je rozdelená medzi spoločníkov. Proces založenia sro je o niečo zložitejší a môže trvať 10 – 30 dní.

notebook office pocitac

Aké sú výhody a nevýhody oboch foriem podnikania? Pozrite si tento prehľad.

Výhody:

  • Administratíva. Pri živnosti stačí podnikateľovi viesť jednoduché účtovníctvo, resp. len evidenciu faktúr. Vo všeobecnosti ju najviac využívajú podnikatelia, ktorí poskytujú svoje služby, know-how a expertízu  klientom. Spravidla ide o programátorov, dizajnérov, konzultantov ale aj kaderníkov či masérov. Živnostník navyše môže s úradmi komunikovať elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk a elektronického občianskeho preukazu.
  • Paušálne výdavky. Živnostník má možnosť využiť paušálne výdavky až do výšky 60%. V praxi to znamená, že podnikateľ si nemusí „odkladať každý bloček“, ale 60% si môže odpočítať zo svojich ziskov a znížiť tak sumu, z ktorej sa mu počíta daň (tzv. základ dane). Ide o jednu z najväčších výhod, ktorú živnosť poskytuje.

Nevýhody:

  • Ručenie. Živnostník za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom aj majetkom svojej rodiny. Podnikateľ aj jeho rodina teda čelia väčšiemu riziku ako spoločník v sro.
  • Odvody do ZP a SP. Živnostník má od začiatku povinnosť platiť odvody do zdravotnej a po prvom roku aj do sociálnej poisťovne bez ohľadu na to, či má príjem. Od 1. januára 2022 sú minimálne odvody 187,78 € do sociálnej poisťovne a 79,31 € do zdravotnej poisťovne mesačne. Ak v roku 2021 živnostník dosiahne obrat vyšší ako 7 931 € je v roku 2022 je povinný platiť okrem ZP aj minimálne odvody do SP.
  • Imidž. Živnosť sa často vníma ako začínajúca forma podnikania a ide spravidla iba o jedného človeka-podnikateľa. Vo všeobecnosti pôsobí menej dôveryhodne ako sro a neposkytuje priveľa možností na optimalizovanie výdavkov.

Výhody a nevýhody sro

Výhody:

  • Ručenie. Za záväzky spoločnosti ručí len spoločnosť celým svojím majetkom až do výšky základného imania. Za záväzky spoločnosti neručia spoločníci ako fyzické osoby a už vôbec nie ich rodiny. Sro teda poskytuje oveľa menšie riziko
  • Účtovníctvo. Sro je zo zákona povinná viesť podvojné účtovníctvo, ktoré podnikateľovi dáva oveľa viac informácií ako jednoduché účtovníctvo. Firma má takto detailný prehľad napr. o tom, akú hodnotu má tovar umiestnený na sklade či v predajniach, koľko jej dlhujú odberatelia na nezaplatených faktúrach a pod. Podvojné účtovníctvo tiež poskytuje prehľad o tom, na ktorých účtoch v podnikaní firma získava najviac, a naopak, kde najviac stráca.
  • Odvody do ZP a SP. Ak ste konateľom v spoločnosti a nestanovíte pre seba žiadnu mzdu, nemusíte platiť odvody do sociálnej poisťovne. Ak by ste si mzdu hneď stanovili, ako konateľ máte niekoľko legálnych možností, ako odvody do sociálnej poisťovne optimalizovať, napr. tak, že sa zamestnáte na skrátený úväzok a pod. Ako živnostník takéto možnosti nemáte.

Nevýhody:

  • Max 3 spoločnosti. Ako fyzická osoba môžete byť spoločníkom najviac v troch takýchto spoločnostiach. Ak chcete byť spoločníkom vo viac spoločnostiach, potrebujete do podnikania prizvať ešte jednu osobu.
  • Vyšší vstupný náklad. Ak ste jediný spoločník v sro, musíte pri zápise splatiť základné imanie v plnej výške, teda celých 5000 €. Začiatok podnikania si teda vyžaduje väčšiu vstupnú investíciu.

Výber tej správnej formy podnikania je veľmi dôležitý krok pre správne naštartovanie vášho biznisu. Vo všeobecnosti platí, že ak predpokladáte príjmy len niekoľko sto, prípadne tisíc eur ročne, je pre vás výhodnejšia živnosť. Môžete si tak uplatniť paušálne výdavky a mať minimálne starosti s vedením podnikania. Zároveň však za svoje záväzky ručíte celým majetkom, svoje výdavky nemôžete optimalizovať a musíte platiť odvody bez ohľadu na to, či máte príjem.

Ak však chcete dlhodobo rozvíjať a budovať svoj biznis, vlastniť majetky alebo očakávate príjmy v desiatkach tisíc eur ročne, sro je pre vás ideálna voľba. Ako konateľ spoločnosti neručíte za firmu svojím vlastným majetkom a zároveň máte nad podnikaním väčšiu kontrolu.

Máte skvelý nápad a ste pripravený podnikať už od včera? Vieme, že celý proces založenia spoločnosti je byrokraticky a časovo náročný. Začnite podnikať s už vzniknutou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je:
– zapísaná v OR
– má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ)
– splatené základné imanie vo výške 5000€
– nemá žiadne dlhy.

S takouto spoločnosťou môžete začať podnikať okamžite po podpísaní zmluvy.

Či už si vyberiete živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, SuperAdresa.sk vám dokáže pomôcť pri začiatkoch vášho podnikania s virtuálnym sídlom, prípadne s komplexnými účtovnými službami.