Všeobecné obchodné podmienky

Virtuálne sídlo

Obsah podmienok pre virtuálne sídlo
  • Všeobecné podmienky poskytnutia služieb
  • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
  • Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
  • Cenník

Trvalý pobyt

Obsah podmienok pre trvalý pobyt
  • Všeobecné podmienky poskytnutia služieb
  • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
  • Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
  • Cenník