Trvalý pobyt v Bratislave a jeho výhody

11. decembra 2022

Trvalé bydlisko musí mať zo zákona každý občan Slovenskej republiky, ktorý sa trvale nezdržiava v zahraničí. Dokonca stačí, ak sa budete zdržiavať mimo adresy trvalého bydliska viac ako 90 dní a zo zákona ste povinní nahlásiť štátu svoj nový prechodný alebo trvalý pobyt. Do Bratislavy sa často ľudia sťahujú za prácou, štúdiom, či kvôli lepším možnostiam a vo väčšine prípadov tu trávia viac času ako v mieste, z ktorého pochádzajú. 

Hlavné mesto Slovenska je atraktívne nielen svojou polohou a širokým spektrom príležitostí, ale môže mať aj dobrý imidžový potenciál. Blízkosť s ďalšími metropolami a kompetitívne prostredie, však so sebou prinášajú aj vyššie ceny. Najmä v posledných rokoch sa ceny nájmov a nehnuteľností vyšplhali do astronomických výšok a neustále rastú. Pre firmy, začínajúcich podnikateľov, ale aj fyzické osoby môže byť problém prispôsobiť sa rastúcim cenám v Bratislave. SuperAdresa má jednoduché a dostupné riešenie pre všetkých, ktorí potrebujú mať trvalý pobyt v našom hlavnom meste. V nasledujúcich riadkoch si prejdeme, aké výhody vám to môže priniesť.

Trvalý pobyt od SuperAdresa.sk môžete získať už od 3,79 € mesačne.
Vyberte si z ponuky našich trvalých pobytov

Pôsobenie a trvalý pobyt v hlavnom meste, či oficiálna adresa spoločnosti vám dokáže zlepšiť imidž a uľahčiť podnikanie. Môže byť pre vás výhodný zo zdravotného, kultúrneho, občianskeho, či úradného hľadiska alebo vám jednoducho zaistí lepší komfort v oblasti parkovania. Ak navyše v Bratislave aj žijete, ušetríte množstvo času a peňazí, ktoré by ste inak utratili kvôli cestovaniu do pôvodného miesta trvalého pobytu. Poštu, lekárov a úrady vyriešite pohodlne z hlavného mesta. Uľahčite si korešpondenciu s miestnymi úradmi, zdravotníckymi zariadeniami, či školami vďaka výhodám, ktoré získate s trvalým pobytom v Bratislave.  

Zdravotná starostlivosť

Zmenou trvalého bydliska do Bratislavy si dokážete zabezpečiť dostupnejšiu lekársku starostlivosť, pretože mesto ponúka najviac možností v rámci Slovenska. Ak máte zdravotné ťažkosti a váš trvalý pobyt je oficiálne zapísaný na bratislavskej adrese, lekár ku ktorému by ste mali patriť podľa miesta bydliska, vám nemôže odmietnuť zdravotnú starostlivosť.

Rezidenčné parkovanie

Parkovanie v Bratislave je veľmi často diskutovanou témou najmä v posledných rokoch. Niektoré mestské časti a zóny sú už dávno súčasťou parkovacej politiky, iné na ňu ešte len čakajú. Isté však je, že skôr či neskôr bude rezidenčné parkovanie fungovať v celej Bratislave a cena bude výhodnejšia pre rezidentov s trvalým pobytom v danej lokalite.

Výhody pre deti

S príchodom detí má vybavenie trvalého pobytu v Bratislave ešte dôležitejší význam. Nielen vďaka pohodlnejšiemu parkovaniu a dostupnejšej zdravotnej starostlivosti, ale najmä vďaka možnosti prihlásenia do škôlok a škôl. Nedostatok miest v školských zariadeniach je v hlavnom meste stále aktuálny. Deti s trvalým pobytom v blízkosti miestnej škôlky, či školy majú väčšiu šancu na prijatie. Ak prihlásite deťom trvalý pobyt v Bratislave ešte dnes, môžete si v budúcnosti zabezpečiť miesto v školskom zariadení. 

Právo voliť a občiansky sa angažovať

Pre ľudí žijúcich aktívnym občianskym životom je trvalý pobyt v Bratislave vstupenkou do verejného diania. Vďaka trvalému pobytu si zaistíte možnosť voliť a aktívne sa podieľať na chode hlavného mesta. Ak študujete, pracujete alebo tu dlhodobo pôsobíte, prihlásením trvalého pobytu prispejete k mestskému rozpočtu a v konečnom dôsledku k lepšej kvalite života v Bratislave. Zo získaných peňazí dokáže mesto zlepšiť dopravu, kvalitu bývania, životného prostredia, ale aj kultúrny život.  

Firemné a podnikateľské sídlo

Ak máte živnosť alebo podnikáte v Bratislave, môže byť pre vás veľmi výhodné mať sídlo vašej firmy v Bratislave. Nielen z hľadiska dobrého imidžu vášho podnikania, ale aj jednoduchej komunikácie s úradmi a dodávateľmi. V prípade, že potrebujete vykonávať podnikateľskú činnosť v inom meste, avšak je pre vašu firmu dôležité, aby mala oficiálne sídlo v hlavnom meste, nemusíte zháňať drahý nájom ani nehnuteľnosť. Virtuálne sídlo (preklik na https://www.superadresa.sk/virtualne-sidlo/bratislava/) je veľmi praktické riešenie pre lukratívnejšiu adresu vášho podnikania. Na adresu trvalého pobytu vám bude prichádzať korešpondencia a v prípade, že ide o firmu, môžete túto adresu používať ako oficiálne sídlo pre vašu živnosť či spoločnosť. 

Virtuálne sídlo od SuperAdresa.sk môžete získať už od 3,79 € mesačne.