Účtovná závierka – kedy máte povinnosť schválenia?

18. marca 2023

V nasledujúcom článku si povieme niečo o ďalšej zákonnej povinnosti podnikateľov – účtovnej závierke. Ak neviete, či vaša firma má túto povinnosť, čítajte ďalej. Vysvetlíme si základné informácie a dôležité náležitosti a termíny, ktoré vám pomôžu sa v tejto téme lepšie orientovať.

Čo to je účtovná závierka? 

Pod pojmom účtovná závierka si môžete predstaviť stav finančnej výkonnosti a situácie v spoločnosti. Poskytuje prehľad o finančných tokoch, majetku, záväzkoch, zisku a nákladoch firmy všetkým, ktorí tieto informácie potrebujú a využívajú. Vo všeobecnosti dáva používateľom informácie o finančnej pozícii firmy a výsledkoch jej hospodárenia. Jej schválením sa spoločníci a akcionári ďalej rozhodujú, ako naložiť s hospodárskym výsledkom firmy z minulého roka.

Potrebujete pomôcť s účtovníctvom? Radi vám pomôžeme.

Ktoré firmy majú povinnosť schválenia účtovnej závierky a dokedy ju musia schváliť? 

Ak je vaša firma akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným automaticky jej vyplýva povinnosť podania účtovnej závierky. Predtým ste povinní predložiť ju valnému zhromaždeniu. V prípade kalendárneho roku 2022, malo preto valné zhromaždenie schváliť účtovnú závierku do decembra 2023.

Podľa typu spoločnosti môžeme rozlišovať kalendárny a hospodársky rok. Ak si vaša firma určí hospodársky rok, ktorý je iný ako kalendárny – napríklad od 1.4.2022 do 31.3.2023 zostavuje účtovnú závierku za toto obdobie. Vtedy ste povinní schváliť ju najneskôr do 31.3.2024.

Je možné schváliť ju dodatočne? 

Keď spoločníci a akcionári  rozhodujú, ako naložiť s hospodárskym majetkom danej firmy, môže sa stať, že účtovnú závierku neschvália do potrebného termínu. Takúto závierku nazývame tiež zostavená účtovná závierka. Znamená to, že účtovné knihy danej spoločnosti sú už uzavreté, ale valné zhromaždenie či konatelia ju ešte neschválili.

V prípade, že závierku neschvália v danej lehote, daňovému úradu ju posielajú neschválenú. Dátum schválenia potom musia poslať dodatočne, najneskôr 5 pracovných dní od jej schválenia.

Akou formou môžete podať účtovnú závierku?

Od 1.1.2022 musíte posielať účtovnú závierku výhradne v elektronickej podobe. Údaje o vašej firme pošlete elektronicky daňovému úradu. Splníte si tak rovno dve povinnosti, pretože daňový úrad ju automaticky posúva na zverejnenie do Registra účtovných závierok.

Čo robiť ak ste poslali chybnú účtovnú závierku? 

V prípade podania chybnej závierky nie je možné požiadať o vymazanie, nemusíte však panikáriť. Chybu môžete napraviť jednoduchým podaním správneho účtovného dokumentu. Ten bude následne zverejnený namiesto nesprávneho dokumentu. Ak si potrebujete z akéhokoľvek dôvodu overiť, či  spoločnosť zaslala oznámenie o schválení účtovnej závierky, môžete tak urobiť na stránke Registra účtovných závierok.

Potrebujete v tejto veci poradiť a máte záujem o naše služby? Zanechajte nám vaše údaje a my vám radi pomôžeme.